ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА, ОПРИЛЮДНЕНА ДО 31.12.2023 РОКУ
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2016

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 27.12.2016 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 28.12.2016

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 27.12.2016 року

Положення про загальні збори Товариства не затверджувалось

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації (обрання Голови НР 04.05.2016)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ в НКЦПФР за 2015

Протокол річних ЗЗА 15.04.2016

Положення про Наглядову Раду 2016

Фінансова звітність за 2015 з аудиторським висновком

Висновки ревізійної комісії за 2015

Статут 15.04.2016

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Галичина-авто 2016 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 15.04.2016(склад НР)

Афілійовані особи Товариства

Висновки ревізійної комісії за 2015

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 15.04.2016

2015
2014
2013
2012
2011

Річний інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Статут від 2011 року

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.03.2011 року

Акт перевірки фінансово-госоподарської діяльності за 2010 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови РК) від 25.03.2011 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 25.03.2011 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Дирекції) від 25.03.2011 року

Положення про Дирекцію від 2011 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна складу НР та РК) від 25.03.2011 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови НР) від 25.03.2011 року

Протокол Загальних зборів акціонерів від 25.03.2011 року

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Аудиторський висновок за 2010 рік

2010
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ