19.07

Фінансова звітність ПРАТ «Галичина-АВТО» за 2021 рік разом зі звітом аудитора та звітом з управління