20.10

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на 15.11.2012 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Галичина-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 01.10.2012 року, на 15.11.2012 року о 11:00 годині за адресою: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, другий поверх, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
  3. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

     Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів 09.11.2012 р.

        Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, другий поверх, кімната № 204, до дати скликання (проведення) позачергових Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, другий поверх, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна.    

        Контактна особа – Яцишин Іван Володимирович.

        Довідки за телефоном: +38(032) 232-07-40.

 

 

Генеральний директор

ПАТ «Галичина-АВТО»                                                                                               Н.В. Зінкевич