25.05

Фінансова звітність ПРАТ «Галичина-АВто» за 2022 рік разом зі звітом аудитора та звітом з управління