14.04

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 14.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧИНА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

32801235

3. Місцезнаходження

79040 м.Львів Городоцька 282

4. Міжміський код, телефон та факс

0322320740 0322320749

5. Електронна поштова адреса

office@galychyna-avto.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www/galychyna-avto.lviv.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів  14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів  14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Бей Наталія Олександрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів  14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Сенюта Iгор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів  14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Корольчук Юрій Степанович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів  14.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правляння.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Бей Наталія Олександрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів  14.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Сенюта Iгор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу:3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту майнових відносин.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

генеральний директор

 

 

 

Зінкевич Н.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)