25.09

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента 25.09.2013 (члена Дирекції-головного бухгалтера.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

 1.             Загальні відомості

 1.1.       Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧИНА-АВТО"

1.2.       Організаційно-правова форма емітента  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.3.       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32801235

1.4.       Місцезнаходження емітента Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282

1.5.       Міжміський код, телефон та факс емітента (032) 232-07-40; факс: (032) 232-07-49 

1.6.       Електронна поштова адреса емітента office@galychyna-avto.lviv.ua

1.7.       Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  http://galychyna-avto.ukravto.ua/  

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 2.             Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО", далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 25.09.2013 (Протокол № 25/09/2013-1 від 25 вересня 2013 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

 Звільнено:

Члена Дирекції – головного бухгалтера СЕНЮТУ ОЛЕКСАНДРУ СТЕПАНІВНУ (паспорт серії КВ 014233 виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України в Львівській області 19.11.98) 25.09.2013 за власним бажанням, у зв’язку з поданою нею заявою. Посадова особа перебувала на даній посаді протягом 6 років 10 місяців 7 днів. Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Призначено:

Члена Дирекції – головного бухгалтера КОЗАК ВІРУ ВАСИЛІВНУ (паспорт серії КА 909005, виданий Залізничним РВ УМВС України в Львівській області 06.08.98) з 26.09.2013 без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності обіймала посаду бухгалтера, економіста з бухгалтерського обліку, головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор 
ПАТ «ГАЛИЧИНА-АВТО»                                  ЗІНКЕВИЧ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА.

                                                                                               26 вересня 2013 року

                                                                       М.П.