16.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 15.04.2016(склад НР)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Галичина-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

32801235

3. Місцезнаходження

79040 м.Львів вул.Городоцька, 282

4. Міжміський код, телефон та факс

(032)232-07-49 (032)232-07-40

5. Електронна поштова адреса

office@galychyna-avto.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.galychyna-avto.lviv.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

15.04.2016

припинено повноваження

  Член Наглядової ради

Козіс Олександр Миколайович

  СН 183291 14.05.1996 Печерський РУГУ МВС України у місті Києві

  0

Зміст інформації: 

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Голови Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича  (паспорт серії СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 15.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік. 

 

 

 

 

 

 

15.04.2016

припинено повноваження

  Член Наглядової ради

Бей Наталія Олександрівна

  СО 172271 06.07.1999 Мінський РУГУ МВС України у місті Києві

  0

Зміст інформації: 

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Бей Наталії Олександрiвни (паспорт серії СО 172271, виданий 06.07.1999 року Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 15.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік. 

 

 

 

 

 

 

15.04.2016

припинено повноваження

  Член Наглядової ради

Сенюта Ігор Васильович

  КВ 272478 07.10.1999 Залізничний РВ УМВС України у Львівській області

  0

Зміст інформації: 

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (паспорт серії КВ 272478, виданий 07.10.1999 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 15.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік. 

 

 

 

 

 

 

15.04.2016

обрано

  Член Наглядової ради

Козіс Олександр Миколайович

  СН 183291 14.05.1996 Печерський РУ ГУ МВС України у місті Києві

  0

Зміст інформації: 

Посадову особу - Члена Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (паспорт серії СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 15.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Голова Правління. 

 

 

 

 

 

 

15.04.2016

обрано

  Член Наглядової ради

Бей Наталія Олександрівна

  СО 172271 06.07.1999 Мінський РУ ГУ МВС України у місті Києві

  0

Зміст інформації: 

Посадову особу - Члена Наглядової ради Бей Наталію Олександрівну (паспорт серії СО 172271, виданий 06.07.1999 року Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 15.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій. 

 

 

 

 

 

 

15.04.2016

обрано

  Член Наглядової ради

Сенюта Ігор Васильович

  КВ 272478 07.10.1999 Залізничний РВ УМВС України у Львівській області

  0

Зміст інформації: 

Посадову особу - Члена Наглядової ради Сенюту Ігоря Васильовича (паспорт серії КВ 272478, виданий 07.10.1999 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 15.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Начальник департаменту майнових відносин. 

 

 

 

 

 

 

15.04.2016

обрано

  Член Наглядової ради

Прилуцька Валентина Іванівна

  СН 589191 05.08.1997 Подільський РУ ГУ МВС України у місті Києві

  0

Зміст інформації: 

Посадову особу - Члена Наглядової ради Прилуцьку Валентину Іванівну (паспорт серії СН 589191, виданий 05.08.1997 року Подільський РУ ГУ МВС України у місті Києві) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 15.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв – Економіст з фінансової роботи, начальник відділу організації праці і заробітної плати. 

 

 

 

 

 

 

15.04.2016

обрано

  Член Наглядової ради

Корольчук Юрій Степанович

  АС 007875 09.02.1996 Луцьким РВ УМВС України у Волинській обл.

  0

Зміст інформації: 

Посадову особу - Члена Наглядової ради Корольчука Юрія Степановича (паспорт серії АС 007875, виданий 09.02.1996 року Луцьким РВ УМВС України у Волинській обл.) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 15.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв -– Генеральний директор. 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Зінкевич Н.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)