31.05

Фінансова звітність ПРАТ «Галичина-Авто» за 2020 рік разом зі звітом аудитора та звітом з управління