25.03

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Дирекції) від 25.03.2011 року

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧИНА-АВТО» (протокол від 25 березня 2011 року) в зв’язку зі створенням колегіального виконавчого органу призначено Дирекцію Товариства у складі:
- Генерального директора Зінкевич Надії Володимирівни, паспорт серія КА № 849764, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, часткою в статутному капіталі емітента не володіє, строком до 31 грудня 2013 року. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: директор, заступник Генерального директора, Генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Члена Дирекції-головного бухгалтера Сенюти Олександри Степанівни, паспорт серія КВ № 014233, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 19 листопада 2011р., часткою в статутному капіталі не володіє, строком до 31 грудня 2013 року. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: директор, заступник Генерального директора по фінансам, Головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна