26.03

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови НР) від 23.03.2012 року

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧИНА-АВТО» (протокол №23/03/2012-1 від 23 березня 2012 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 22 березня 2012 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Призначено:
Головою Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серії СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0001%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 2 акції. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор товариства, Генеральний директор філіалу, помічник Генерального директора, фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна