25.03

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови НР) від 25.03.2011 року

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧИНА-АВТО» (протокол від 25 березня 2011 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Призначено:
Головою Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серія СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0001%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 2 акції. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор товариства; Генеральний директор філіалу; помічник Генерального директора; фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна