25.03

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна складу НР та РК) від 25.03.2011 року

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧИНА-АВТО» (протокол від 25 березня 2011 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:
Голову Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серія СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0001%. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серія МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.03.2006р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Козіса Олександра Миколайовича, паспорт серія СН № 183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.05.1996р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Бей Наталію Олександрівну, паспорт серія СО № 172271, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.07.1999 р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Підмурняка Олексія Васильовича, паспорт серія НА №301373, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 20.02.1997р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голову Ревізійної комісії Мохну Єгора Григоровича, паспорт серія СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995., який не володіє часткою в статутному капіталі. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Ревізійної комісії Вертійову Антоніну Дмитрівну, паспорт серія СН №828982, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.06.1998р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:
Членом Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серія СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0001%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 2 акції. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор товариства; Генеральний директор філіалу; помічник Генерального директора; фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серія МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.03.2006р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: фінансовий директор; заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; провідний фахівець департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; фахівець відділу банківського обслуговування та управління кредитами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Козіса Олександра Миколайовича, паспорт серія СН № 183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.05.1996р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Голова Правління; Перший віце-президент; віце-президент – Директор рекламно-інформаційного департаменту; начальник комп’ютерного центру. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Бей Наталію Олександрівну, паспорт серія СО № 172271, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.07.1999р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: Заступник Голови Правління; начальник департаменту аналітики та іміджу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Підмурняка Олексія Васильовича, паспорт серія КА №301373, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 20.02.1997р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор; заступник генерального директора – головний інженер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Ревізійної комісії Мохну Єгора Григоровича, паспорт серія СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995., який не володіє часткою в статутному капіталі, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник департаменту; головний фахівець; регіональний менеджер; головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Ревізійної комісії Вертійову Антоніну Дмитрівну, паспорт серія СН №828982, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.06.1998р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; провідний бухгалтер; провідний бухгалтер-ревізор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна