15.04

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна складу НР та РК) від 14.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Галичина-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

32801235

3. Місцезнаходження

79040 м.Львів вул.Городоцька, 282

4. Міжміський код, телефон та факс

(032)232-07-49 (032)232-07-40

5. Електронна поштова адреса

office@galychyna-avto.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.galychyna-avto.lviv.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Васадзе Вахтанга Таріеловича (паспорт: серія СН номер 127347, виданий 27.06.1996 Старокиївський РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00003%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,20 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291, виданий 14.05.1996 Печерський РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО"  ( протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Васадзе Ніни Таріелівни (паспорт: серія МЕ номер 735697, виданий 29.03.2006 Печерський РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням Наглядової ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради  Бей Наталії Олександрівни (паспорт: серія СО номер 172271, виданий 06.07.1999 Мінський РУГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (паспорт: серія КВ номер 272478, виданий 07.10.1999 Залізничний РВ УМВС України у Львівській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у  зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової ради  Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291, виданий 14.05.1996 Печерський РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової ради Бей Наталію Олександрівну (паспорт: серія СО номер 172271, виданий 06.07.1999 Мінський РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової ради Сенюту Ігоря Васильовича (паспорт: серія КВ номер 272478, виданий 07.10.1999 Залізничний РВ УМВС України у Львівській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу майнових відносин, начальник департаменту майнових прав ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0  акцій.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Уласенко Юлії Олександрівни  (паспорт: серія ВК номер 617369, виданий 17.07.2009 Калінінський РВ Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькій області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Вертійової Антоніни Дмитрівни (паспорт: серія СТ номер 075838, виданий 29.11.2008 Святошинський РУ ГУ МВС України в місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Ревізійної комісії Іскру Ігоря Івановича (паспорт: серія АК номер 218035, виданий 23.06.1998  Ленінський РВ УМВС України  в Дніпропетровській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної  комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Ревізійної комісії Вертійову Антоніну Дмитрівну (паспорт: серія СТ номер 075838, виданий 29.11.2008 Святошинський РУ ГУ МВС  України в місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член-Правління - головний бухгалтер ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" ( протокол №14/04/2015-1 від 14.04.2015), у зв'язку з переобанням складу Наглядової ради, на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ( протокол від 14.04.2015),  відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Призначено Головою Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291, виданий 14.05.1996. Печерський РУ ГУ МВС в місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧИНА-АВТО" (протокол від 14.04.2015), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 07.04.2015), відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Призначено Головою Ревізійної комісії Іскру Ігоря Івановича (паспорт: серія АК номер 218035, виданий 23.06.1998 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Зінкевич Н.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)