14.04

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 14.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧИНА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

32801235

3. Місцезнаходження

79040 м.Львів Городоцька 282

4. Міжміський код, телефон та факс

0322320740 0322320749

5. Електронна поштова адреса

office@galychyna-avto.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.galychyna-avto.lviv.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше

укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ»

або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок

мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення: 40000 тис. грн; ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 94,04684%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до

раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ

«ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує

28 000 000,00 грн. (двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок);;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення: 28000 тис. грн;;

Гранична сукупність вартості правочинів: 28000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 65,83278%;

Загальна кількість голосуючих акцій:7155428 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше

укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ

АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00

грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення: 16000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 16000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 37,61873%;

Загальна кількість голосуючих акцій:7155428 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:7155420 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:7155420 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше

укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО»

або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 246 000 000,00 грн. (двісті

сорок шість мільйонів гривень 00 копійок);;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення:246000 тис. грн; ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 246000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 578,38804%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод

до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з

ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 346

000 000,00 грн. (триста сорок шість мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення:346000 тис. грн; ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 346000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 813,50513%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових

угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ

VANS» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не

перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення: 17000 тис. грн;;

Гранична сукупність вартості правочинів: 17000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 39,96991%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:7155420 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» та/або додаткових угод до раніше

укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» з АТ «УКРАЇНСЬКА

АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ГРАНД АВТОМОТІВ» АТ

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою на загальну

суму, що не перевищує 45 000 000,00 грн. (сорок п’ять мільйонів гривень 00 копійок);;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення: 45000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 45000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 105,80269%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

8).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

додаткових угод до іпотечного договору б/н від 21.03.2016 р.,  що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної

вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення: 249596,6 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 249596,6 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 586,84426%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

9).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує

40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення: 40000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 94,04684%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

10).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового

поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу

(іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах,

визначених Наглядовою Радою Товариства;;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення: 200000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 470,23418%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

11).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не

перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою

Товариства.;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату

прийняття рішення: 100000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 235,11709%;

Загальна кількість голосуючих акцій:7155428 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7155420;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:7155420 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

генеральний директор

 

 

 

Зінкевич Н.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)