24.06

Положення про загальні збори Товариства не затверджувалось.

Положення про загальні збори Товариства не затверджувалось.