25.03

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови РК) від 25.03.2011 року

На підставі рішення Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧИНА-АВТО» (протокол від 25 березня 2011 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Призначено:
Головою Ревізійної комісії Мохну Єгора Григоровича, паспорт серія СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995., який не володіє часткою в статутному капіталі, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник департаменту; головний фахівець; регіональний менеджер; головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна