16.04

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Галичина-авто 2016 р