17.04

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ГАЛИЧИНА-АВТО", що відбулися 14.04.2017р.