Юридическая информация

Баланс за 2013

Статут 2012

Протокол річних ЗЗА за 2012

Протокол річних ЗЗА за 2013

Аудит за 2013

Фінансова звітність за 2013

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (Ревізійна комісія) 18.04.2014.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб ( голови Ревізійної комісії) 18.04.2014.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 18.04.2014.