Юридическая информация

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента 25.09.2013 (члена Дирекції-головного бухгалтера.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 05.04.2013 року

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 01.03.2013 року