Юридическая информация

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за 2012 рік

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на 15.11.2012 року

Особлива інформація про прийняття рішення щодо розміщення акцій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу від 19.07.2012 року

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на 19.07.2012 року

Річний інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови НР) від 23.03.2012 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна складу НР) від 22.03.2012 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 22.03.2012 року

Особлива інформація про зміну власників акій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 16.02.2012 року