Юридическая информация

Річний звіт емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧИНА-АВТО" за 2016 рік

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 18.04.2017р.

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ГАЛИЧИНА-АВТО", що відбулися 14.04.2017р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 14.04.2017р.

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 14.04.2017р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Галичина-Авто" на 14.04.2017 року