Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 28.12.2016

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 27.12.2016р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 27.12.2016 року

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

Положення про загальні збори Товариства не затверджувалось.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (обрання Голови НР 04.05.2016)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ в НКЦПФР за 2015

Протокол річних ЗЗА 15.04.2016

Положення про Наглядову Раду 2016

Фінансова звітність за 2015 з аудиторським висновком

Статут 15.04.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 15.04.2016(склад НР)

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Галичина-авто 2016 р

Афілійовані особи Товариства

Висновки ревізійної комісії за 2015

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 15.04.2016