Юридическая информация

Річний інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Статут від 2011 року

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.03.2011 року

Протокол Загальних зборів акціонерів від 25.03.2011 року

Акт перевірки фінансово-госоподарської діяльності за 2010 рік

Аудиторський висновок за 2010 рік

Положення про Дирекцію від 2011 року

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна складу НР та РК) від 25.03.2011 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови НР) від 25.03.2011 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови РК) від 25.03.2011 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Дирекції) від 25.03.2011 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 25.03.2011 року